Filmproduktion

ALTA media          Filmöverföring           Filmproduktion          Om företaget

 

Presentationsfilm


Med en presentationsfilm får man en levande slagkraftig beskrivning av sina produkter eller tjänster. Den kan fylla flera funktioner såsom marknadsföring, information, dokumentation och instruktion. Man kan på ett snyggt sätt visa hur saker fungerar i sina rätta miljöer.


Filmen kan visas på Youtube och den egna hemsidan, vid kundbesök, på mässor, i butik, eller skickas till kunder på USB, DVD etc.

Med levande bilder blir ert budskap tydligt och intressant

Instruktionsfilm


En videoinstruktion är ett bra alternativ eller komplement till traditionella kurser och bruksanvisningar. Med rörliga bilder kan man på ett enkelt och lättfattligt sätt visa arbetsmoment som är svåra att förklara med text. Kombinationen av bild, ljud, text, speaker, rörelser och musik gör informationen lättsmält, tydlig och intressant.


Användningsområdena är många. En organisation kan spara mycket tid och pengar på att komplettera sina internutbildningar med videokurser. Den som säljer produkter som kräver montering eller handhavande, vinner nöjda kunder genom att bifoga en instruktionsfilm. I många fall kan samma film även användas till marknadsföring.

Med måttligt merarbete kan man utifrån samma råmaterial redigera både en presentation och en instruktion.

Dokumentation


Många aktiviteter är värda att dokumentera för framtiden. Med video kan man föreviga betydelsefulla händelser när de händer. Byggen, evenemang och andra aktiviteter kan dokumenteras idag för att ingå i framtidens presentationer och tillbakablickar.